A dunakaland.hu honlap üzemeltető Funnycar Tréning Kft. GDPR-nak megfelelő adatvédelmi tájékoztatója (2018. május 25.)

Bevezető

Tisztelt Látogatónk!

Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően közérthető és egyszerű nyelvezeten megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.

Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja a Funnycar Tréning Kft.-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt az ajánlatkéréshez Ön szükségszerűen meg kell hogy adjon azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.

Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink ajánlatkéréseinek és megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében a Funnycar Tréning Kft. kijelenti, hogy sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Ki a szolgáltató?

Cégnév: Funnycar Tréning Kft.

Viola Albert ügyvezető

Székhely: 2131 Göd, Jósika utca 14.

Adószám: 22938587-2-13

Számlaszám: K&H 10403253-50526574-67821006

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55315/2012.

Cégjegyzékszám: 13-09-140386

Nyilvántartásba vételi szám: 1244/2012/B

Telefonszám: +36 20 625 9419

web: dunakaland.hu

email: info@dunakaland.hu

A dunakaland.hu weboldal tárhelyszolgáltatója: Sales Média Kft. 1174 Bp. Aranykoszorú köz 6

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Név, cím magánszemélyeknél

számlázáshoz szükséges

Bankszámlaszám

Átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg

Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa megadott email címe, telefonszáma

szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges

Megrendelt áru/szolgáltatás ára, mennyisége

Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

IP cím

Marketing célú adatkezelés

 

Különleges adatokat nem kezelünk.

Amennyiben szülőként egy 16 év alatti gyermek részére ad valaki hozzájárulást, akkor a gyermek mellett a szülő adatait is kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által az online felületen bekért személyes adatok jogszabályon (a számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, és a szállításhoz szükséges adatok, és a felhasználói fiók biztonsága és azonosítása esetében), amennyiben a honlapon ajánlatkérés után vásárlás is történik. Ezeket szolgáltatásunk nyújtásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.

Amennyiben csak ajánlatot kér, de nem vásárol, illetve az önkéntesen kitölt mezők esetében az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás.

Látogatóinknak szintén lehetősége van üzenetküldésre, és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 30 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén hamarabb is töröljük. Telefonszámokat nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak anomizált módon továbbítunk adatokat az Európai Unió területén kívülre. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak, melynek jogalapja a jogos üzleti érdek. Rendszeres hírlevelet nem küldünk. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi.

Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként nem saját magát adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azaz azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és elfogadja azt).

Tekintettel arra, hogy a Funnycar Tréning Kft. módjában nem áll a közölt személyes adatok valódiságának illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért a Funnycar Tréning Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse a Funnycar Tréning Kft.-t e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás, illetve adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz.

A dunakaland.hu automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

Az adatokat a következő módokon tároljuk:

-          megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat

-          megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat.

-          adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért hogy szolgáltatásunkkal kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

 

Az online megadott adatokat online módon, tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

Az Adatkezelőnél nem online leadott megrendeléseket és megkötött szerződéseket elektronikus vagy papír alapon őrizzük és tároljuk. Az online leadott megrendeléseket csak elektronikusan tároljuk.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felelősség vállalási nyilatkozatot kell kitölteni, melyek eredeti példányát 8 napig őrzünk meg. Másolatot nem készítünk róluk, nem digitalizáljuk.

A papír alapon tárol személyes adatokat őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz, vagy azok részeihez illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A személyes jellegű információk szolgáltatására a regisztráció során azon célból kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában, személyekre, csoportokra, egyedi azonosítóra nem visszavezethető módon egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk azért, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

Sütik

Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetneknek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük azokat igénybe.

Ezek olyan sütik, egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.

A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.

Marketing kategóriájú sütink segít fokozni a felhasználói élményt azzal, hogy a látogató számára legérdekesebbek tartalmat jelenítsék meg.

A marketing alapú sütit akkor használunk, ha Ön hozzájárul, ellenkező esetben ne nyomja meg az elfogadó gombot.

A használt sütik:

    Azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk marketink alapú sütiket használjon.

    Smartsupp sütik.

GPS süti.

    Facebook sütik.

    Google Analytics sütik.

Youtube sütik.

Ha a marketing sütik elfogadása gombra kattint, engedélyezi ezeket. A marketing cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.

A sütik által tárolt adatok legkésőbb 2 évig kerülnek megőrzésre.

Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

A Google sütijeit itt tilthatja le.  Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

Facebook

A Facebookon Dunakaland Kalandpark néven profilt tartunk fenn, ahol az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.

Név

Cím

Tevékenység

Átadott adatok köre

Con-Ceptus Kft 2112 Veresegyház, Margaréta u. 24

Könyvelés

Név, cím

Salesnet Média Kft.

 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A. ép. 2.

Honlap fejlesztés

Online kezelt adatok

Szamlazz.hu

 

számlázó program

Név, cím

Facebook

 Facebook Ireland Limited

Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay

Dublin 2, Ireland

Online marketing

                                                Vásárlói pereferenciák, IP cím

Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft

2132 Göd, Jósika u. 14

szállásadó partner

                                           Név, cím, telefonszám

 

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Üzlethelyiségünkben és székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.

A papír alapon tárolt személyes adatokat fizikailag úgy semmisítjük meg, hogy abból adat ne legyen kiolvasható.

Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.

Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.

Online felületen beérkező adatokat a tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.

Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.

Tiltakozhatnak azonban a marketing célú adatkezelés ellen emailben, mely esetben haladéktalanul felhagyunk az érintett ilyen irányú adatkezelésével, és töröljük a nem szükségszerűen kezelendő adatokat.

Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhatnak panasszal.

Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.